ห้างสรรพสินค้า Hankyu

ห้างสรรพสินค้า Hankyu ห้างหลัก Umeda

 • การเดินทาง
 • ดัชนีชั้นต่างๆ
 • ดัชนีตราสินค้า
 • แนะนำร้านอาหาร

ดัชนีชั้นต่างๆ

Find any shop via chat! Hankyu Umeda Main Store Floor Guide Bot
13F/R
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1
B2
 • Restroom Restroom RestroomRestroom
 • Nursing RoomNursing Room
 • Rest areaRest Area
 • InformationInformation
 • Pay PhonePay Phone
 • CafeCafè
 • RestaurantRestaurant
 • Smoking AreaSmoking Area
 • Chilled Pay LockersChilled Pay Lockers
 • Guest Coupon
 • Wi-Fi connecting
  Service
 • Tax Refund Counter