การเดินทาง

แผนที่บริเวณ Kansai

แผนที่บริเวณ Kansai

แผนที่ของ Umeda

แผนที่ของ Umeda

การเดินทางจากสถานีที่ใกล้ที่สุด

 • - เดิน 3 นาที จากสถานี Hankyu Umeda
 • - เดิน 3 นาที จากสถานี Hanshin Umeda
 • - เดิน 4 นาที จากสถานี JR Osaka
 • - เดิน 2 นาที จากสถานี Umeda เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย Midosuji
 • - เดิน 2 นาที จากสถานี Higashi-Umeda เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย Tanimachi
 • - เดิน 6 นาที จากสถานี Nishi-Umeda เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย Yotsubashi

การเดินทางไปยัง Umeda จากสถานีหลัก

 • - 4 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟสาย JR หรือ 7 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย Midosuji จากสถานี Shin-Osaka
 • - 9 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟใต้ดินสาย Midosuji จากสถานีรถไฟใต้ดิน Namba
 • - 25 นาที เมื่อเดินทางโดยรถบัสโดยสารจากสนามบินนานาชาติ Osaka (Itami)
 • - 65 นาที เมื่อเดินทางโดยรถไฟสาย JR จากสถานี JR Kansai Airport
 • - 60 นาที เมื่อเดินทางโดยรถบัสโดยสารจากสนามบินนานาชาติ Kansai
 • ส่วนบน
 • การเดินทาง
 • ดัชนีชั้นต่างๆ
 • ดัชนีตราสินค้า
 • แนะนำร้านอาหาร