ดัชนีชั้นต่างๆ

Find any shop via chat! Hankyu Umeda Main Store Floor Guide Bot
 • RestroomRestroomRestroom
 • InformationNursing Room
 • Rest areaRest Area
 • InformationInformation
 • Pay PhonePay Phone
 • CafeCafè
 • RestaurantRestaurant
 • Smoking AreaSmoking Area
 • Chilled Pay LockersChilled Pay Lockers
 • Guest Coupon
 • Wi-Fi connecting
  Service
 • Tax Refund Counter
 • ส่วนบน
 • การเดินทาง
 • ดัชนีชั้นต่างๆ
 • ดัชนีตราสินค้า
 • แนะนำร้านอาหาร